Over ons

Het Beekpark is een groene oase in hartje Nijlen, met alle accommodatie die je van een hedendaags park mag verwachten. De Beekparkfeesten zijn een compleet en vrij toegankelijk familiefestival georganiseerd door VZW Fifty-One Club Diamant Nijlen. Met foodtrucks, muziek, (kinder)animatie en initiaties, workshops én een ongedwongen sfeer gaan we resoluut voor een ronduit prettig weekend voor jong en oud. Onze 7e editie wordt een knaller van formaat. Ook dit jaar gaan we voor 3 dagen:

Op vrijdag 21 juni organiseren we een after work party met dj’s in het park.

Zaterdag 22 juni openen we onze poorten om er een mooie zomernamiddag en -avond van te maken met kinderanimatie, live muziek en aangepaste sfeerverlichting. Niet ontbelangrijk: ook onze Rode Duivels zullen op een groot scherm gevolgd kunnen worden tijdens de match tegen Roemenië.

Zondag 23 juni is opnieuw onze familiedag; hier starten we net als vorig jaar met het succesvolle Breakfast @ the park om zo een dag vol plezier met muziek en animatie voor jong en oud te beginnen.

Drie dagen feest in centrum Nijlen: een ideale gelegenheid om u als bedrijf of merk extra in de kijker te zetten!

Met uw financiële steun willen wij een jaarlijks evenement blijven organiseren dat zich onderscheidt in zijn eerlijke, volkse gezelligheid en waarvan de toegang gratis is, zodat iedereen kan meegenieten.
De opbrengsten van dit evenement gaan zoals steeds integraal naar diverse goede doelen.

Over onze goede doelen

Minder Mobielen Centrale (MMC)
Minder Mobielen Centrale (MMC) is een door het OCMW gecoördineerde dienst die mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen de mogelijkheid geeft om beroep te kunnen doen op vrijwillige chauffeurs. Vaak is dit voor de betrokkenen de enige manier om hun verplaatsingen mogelijk en/of betaalbaar te maken.

BuBaO Regenboog Kessel
De Regenboogschool in Kessel is een school voor buitengewoon basisonderwijs, type basisaanbod, type 2 en type 9. Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van elke leerling, tracht de school tegemoet te komen aan de maatschappelijke verwachtingen. Hierdoor zullen de leerlingen niet alleen nu, maar ook in de toekomst, een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven kunnen leiden. Met de bijdrage van de voorbije jaren plaatste de Regenboogschool een overkapping van de zandbak, zodat de kinderen ook bij warm weer kunnen spelen, en een afsluiting rond het speelbos.

Limmerik
Limmerik stelt zich tot doel om waardevolle opvang te bieden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een ernstige fysische of chronische aandoening. Tijdens hun thuisverblijf hebben deze kinderen voortdurend nood aan medische en verpleegkundige zorg. Wanneer deze zorg thuis even niet kan gegeven worden, springt Limmerik te hulp. Limmerik biedt onderdak aan vijf kinderen. Zo wordt voldoende aandacht en zorg voor elk kind gegarandeerd. De ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind tijdens een aaneengesloten periode bij Limmerik te laten verblijven of tijdens verschillende kortere periodes. Limmerik wil niet enkel een respijthuis zijn, maar ook een warm en gezellig huis op maat van de kinderen. Bij Limmerik wordt dan ook niet enkel gefocust op de medische verzorging. Ook voor andere activiteiten is er tijd: gezellig snoezelen, uitgebreid baden, genieten van de tuin of samen koken. Alles wat thuis gedaan wordt, probeert men hier ook te doen.

OCMW/Sociale Kruidenier
Wij steunen het OCMW reeds enkele jaren door het schenken van een aantal consumptiebonnen, waarmee mensen aan ons evenement kunnen deelnemen, die dit zonder deze ondersteuning niet zouden kunnen. Ook schenken wij speelgoed rond Sinterklaas, waardoor een aantal kinderen onverwacht toch de Sint zien langskomen.

Akabe Tinamoe Nijlen
Akabe staat voor Anders Kan Best en maakt deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Akabe Nijlen is een van de 25 zelfstandige Akabe-groepen in Vlaanderen en heeft momenteel een 40-tal leden.
Fifty-One Diamant zorgde al enkele malen voor een daguitstap naar Planckendael voor alle leden en leiding.

Oye Lena
Oye LENA’s onderwijsproject in Curahuasi, in het hartje van het Andesgebergte op 2.600 meter hoogte is gesticht in april 2012 en is sinds 08 februari 2013 een officieel geregistreerde NGO in Peru, opgericht door twee jonge, Belgische vrouwen. Oye LENA staat voor “Oye Loquitas EN Acción!”, hetgeen
(erg vrij vertaald) betekent: “Hoor eens, wij ondernemen actie!” Het project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit, ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. Kinderen uit kansarme gezinnen en etnische minderheden, kinderen of jongeren met een handicap en kinderen in rurale gebieden moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen.

‘t Lommert
‘t Lommert is een kleine school die een algemene en beroepsgerichte vorming aanbiedt aan jongeren met leermoeilijkheden (type Basisaanbod/ type 1), jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen (type 3) en jongeren met diagnose autismespectrumstoornis (ASS) (type 9) binnen opleidingsvorm 3(OV3). De leerlingen met ASS zitten samen in de klas met leerlingen die geen ASS hebben. Leerlingen met ASS kunnen de lessen optimaal volgen door de structuur en de duidelijkheid die de leerkrachten hanteren binnen hun lessen.Om dit optimaal te laten verlopen biedt ‘t Lommert alle leerlingen duidelijkheid en structuur. Opleidingsvorm 3 betekent dat de leerlingen begeleid worden naar zelfstandig functioneren en dit zowel in hun latere gezinsleven als op de werkvloer. ‘t Lommert verzorgde reeds enkele jaren de jaarlijkse brunch van Fifty-One Diamant, alsook de eerste edities van Breakfast @ the park. De bijdrage van Fifty-One Diamant wordt gebruikt om te investeren in recreatiemateriaal voor de kinderen.